Yoga in de Achtertuin - Algemene voorwaarden

Coach Anna

Artikel 1: Begrippen 

Algemene Voorwaarden: Deze door Yoga in de Achtertuin gehanteerde Algemene Voorwaarden, zijn gepubliceerd op de website www.coachanna.nl/…. en hier te downloaden

Deelnemer: degene die een door Yoga in de Achtertuin georganiseerde les of workshop volgt of wenst te volgen. 

Aanbieder/Opdrachtnemer: Yoga in de Achtertuin die door Coach Anna wordt verzorgt, is een onderdeel van Anna Kalbarczyk Coaching, gevestigd op Dijkerhoekseweg 3 in Holten. 

Website: de websitepagina van Yoga in de Achtertuin is te vinden via www.coachanna.nl

Hatha yoga les: een les durende één uur, met de elementen van pilates, tai-chi, qi-gong (ademoefeningen) en/of meditatie. 

Yin yoga les: een les durende één uur, met de elementen van qi-gong (ademoefeningen) en/of meditatie. 

Abonnement:  1x p/w een vaste les per seizoen, het aantal vaste lessen per seizoen kan verschillen en is vooraf aangekondigd op de website en op de facebookpagina: Yoga in de Achtertuin.

Proefles: een éénmalige les voor een nieuwe deelnemer met een gereduceerd tarief, dus anders dan op basis van een les die wordt afgeschreven van de rittenkaart, of in de vorm van een privéles of een abonnement wordt afgenomen. 

Privé les: een 1-op-1 les die i.o. met een deelnemer en met voorafbetaling in de studio op locatie wordt gegeven.  

Workshop: een bij Yoga in de Achtertuin te geven of gegeven workshop.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 • De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lessen, proeflessen, privélessen, abonnementen en workshops bij Yoga in de Achtertuin
 • Door deelname hieraan, verklaart de deelnemer zijn akkoordgaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Abonnementen

 • Een een abonnement is persoonlijk.
  Derden kunnen geen lessen volgen op jouw abonnement.

Een abonnement

 • Het abonnement kan door een deelnemer op elk moment ingaan.
 • De inschrijving kan in studio of door een e-mail te sturen naar info@coachanna.nl. Bij een inschrijving abonnement aub te vermelden:
  – dag en tijdstip  van de gekozen les(sen)
  – je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
   
 • Bij inschrijving ga je een betalingsverplichting aan voor het betreffende seizoen. Voor aanvang van het seizoen maak je het lesgeld over naar het (in de bevestigingsemail) ontvangen rekeningnummer o.v.v. je voor- en achternaam.
   
 • In geval van tussentijds instromen wordt eerst een deel van het abonnement in rekening gebracht.
   
 • Het abonnement is daarna doorlopend. Betaling dient voldaan te woorden voorafgaand de volgende seizoen en min. 1 week van tevoren.
 • Het opzeggen van een abonnement is per seizoen mogelijk en dient schriftelijk minstens 2 weken voor het einde van het seizoen te gebeuren per brief of door een e-mail te sturen naar info@coachanna.nl. De opzegging is dan pas definitief en gaat in per eerst volgende seizoen. Bij opzeggen later, dient er alsnog het bedrag voor het eerst volgende seizoen voldaan te worden.
 • Tot 24 uur voorafgaand aan de les, kun je de les afzeggen (via WhatsApp of sms bericht op 06-10079554) en heb je recht om de les op een ander moment binnen je abonnement in te halen. Het geschiedt op basis van beschikbaarheid.
 • Na 24 uur voorafgaand aan de les, wordt geacht je les alsnog (via een WhatsApp of sms bericht op 06-10079554) te afzeggen, Het is dan niet meer mogelijk om de les in te halen, mits er een zeer urgente reden is. De andere deelnemers kunnen dan wel gebruik maken van de vrije plek.

Artikel 4: Restitutie

Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk op reeds afgenomen of gemiste producten zoals: abonnementen, rittenkaarten, workshops etc.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden van een deelnemer

 • Je neemt op eigen risico deel aan de lessen van Yoga in de Achtertuin.
 • Als je last hebt van lichamelijke of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les.
 • Bij Yoga in de Achtertuin wordt er van uit gegaan dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Twijfel je hierover raadpleeg dan een arts of een specialist.
 • Als je onder behandeling bent van een arts of specialist, overleg dan eerst met de docent over de mogelijkheden en de risico’s. 

Artikel 6: Huisregels 

Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yoga in de Achtertuin volgen: 

 • Eet liever niet gedurende 1 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere doordringende geuren.
 • Draag makkelijk zittende kleding.
 • Neem eventueel een waterfles, vest, sokken en/of dekentje/handdoek
 • Doe je schoenen uit op de daarvoor aangewezen plek.
 • De Yoga in de Achtertuin stelt o.a. yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd. Je kan, indien gewenst, eigen mat meenemen.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga in de Achtertuin met Coach Anna niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden. 

Artikel 7: Onze verantwoordelijkheid 

 • De docente van Yoga in de Achtertuin ondersteunt de leerlingen in hun groei door het aanbieden van een evenwichtige, ook voor de westerse mens aanvaardbare yogavormen.
 • De leerlingen worden met respect behandelt.
 • Bij Yoga in de Achtertuin worden de lessen door een ervaren docent gegeven. Ze heeft tot nu toe meerdere opleidingen genoten (o.a. éénjarige intensieve yoga lerarenopleiding in Yoga Yard in Peking – 2011 of de Anatomie en Yin Yoga Teacher training in Eindhoven – 2015) en heeft 10 jaar ervaring in het geven van yogalessen.
 • Yoga in de Achtertuin behoudt zich het recht om je deelname aan de les, cursus, workshop of training te weigeren als hiervoor gegronde redenen zijn. Dit geldt ook in het kader van een workshop of opdracht die wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

 • Yoga in de Achtertuin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel door of tijdens deelname aan les, workshop, of andere opdracht.

Artikel 9: Privacy

 • Yoga in de Achtertuin maakt gebruik van een privacy regelement. Dit regelement is onderdeel van deze algemene voorwaarden en is op de website van https://coachanna.nl/privacy-verklaring/ in te zien en/of te downloaden. 

Artikel 10: Geldigheid

 • Yoga in de Achtertuin behoudt het recht algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is vindbaar op de website. Aan eerdere vermeldingen kunnen geenrechten ontleend worden.
 • Yoga in de Achtertuin behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf in de studio en per e-mail aangekondigd.
   
 • Yoga in de Achtertuin behoudt zich het recht voor om het reguliere rooster aan te passen.
   
 • Voor actuele tijden of wijzigingen in het rooster of andere zaken verwijzen wij naar de website www.coachanna.nl  lesrooster en onze facebookpagina Yoga in de Achtertuin.

 • Yoga in de Achtertuin behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lessen, workshops etc. te annuleren of deelname van de cursist / opdrachtgever te weigeren. In dat geval mits geen inhaalles mogelijk, heeft de cursist / opdrachtgever recht op terugbetaling van het bedrag van de les, workshop of opdracht.
   
 • Indien je een langere periode niet aanwezig bent, door bijv. ziekte of vakantie, geef dit dan zo ruim mogelijk van te voren door via info@coachanna.nl of 06-10079554.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga in de Achtertuin betreffende deelname of opdracht tot lessen, workshops of trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijking van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga in de Achtertuin.
 • Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Bij geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt in eerste instantie een poging tot een oplossing gedaan. Mocht dat niet baten, dan worden de geschillen onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van Yoga in de Achtertuin, behoudens hogere voorzieningen